Schrijft

poëzie: de bundels er is een spookrijder gesignaleerd en Stormen, olielekken, motetten en losse gedichten in tijdschriften en bloemlezingen

essays en recensies

vertaald werk: mijn gedichten zijn vertaald en zelf heb ik ook al werk van andere auteurs vertaald.

nieuwe media: poëzie is meer dan literatuur, meer dan een boek of tijdschrift. De nieuwe media maken het mogelijk om ook in andere dan papieren vormen poëzie te maken en bewaren. Er zijn audio-opnames, videogedichten, visuele gedichten en flashgedichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *