Kluger Hans

Kluger Hans 16

Sinds 2009 ben ik hoofdredacteur van het ongetemd literaire tijdschrift Kluger Hans. Onze redactie – en ik formuleer het nu even zoals ik het ervaar – schenkt aandacht aan literatuur die bewust fictioneel, literair, scherpzinnig en/of gedurfd is. We hebben daarbij aandacht voor nieuwe stemmen uit het buitenland, onder andere in onze rubriek ‘Richting EU’ waarin we proza of poëzie publiceren uit het land dat de EU op dat ogenblik voorzit, én uit het binnenland, met ongeveer elk nummer wel een of meerdere debutanten. We werken soms met thema’s, zoeken altijd de band met maatschappij en wereld en dragen zorg voor onze vormgeving.

Wie een abonnement of los nummer wil bestellen, vindt hier de nodige gegevens. Inzenden kan naar info@klugerhans.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *