Op het oog

“‘Op het oog’ geeft een mooi overzicht van wat aan het rijpen is in de kelders van de Vlaamse poëzie. Het boek plaatst een aantal jonge Vlaamse dichters in de etalage die dat absoluut verdienen. De keerzijde van de medaille is dat mindere dichters een even groot podium krijgen. Maar dat is natuurlijk het gevolg van een selectie die niet meer wil zijn dan een ‘neerslag’ van wat op dit moment in Vlaanderen zoal wordt geschreven.

Interessanter dan een neerslag van de poëzie van de allerjongste Vlaamse dichters was dan ook een antologie geweest waarin de ‘postpostmoderne’ generatie Vlaamse dichters samen werd voorgesteld, op grond van poëticale overeenkomsten.”

Bart Van Der Straeten (in De Tijd)

*

“Mijn algemene indruk is dat De Pourcq en Roelens een sterke bloemlezing hebben samengesteld, die bewijst dat de ‘jonge’ Vlaamse poëzie niet zozeer terminaal ziek is, maar redelijk springlevend. Rijp en groen staan bij elkaar. Dat getuigt van een mooi, nog niet cynisch geworden geloof in de poëzie zelf en weet mij bij elke bloemlezing vol jong talent steeds weer te ontroeren. Toch is het niveau over het algemeen hoog tot zeer hoog[.]”

Chrétien Breukers (op Poëzierapport)